Take a fresh look at your lifestyle.

ደኢህዴን አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝን ጨምሮ 23 የማእከላዊ ኮሚቴ አባላቱን በክብር አሰናበተ

በዚህ መሰረትም፦

1 አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ

2 አቶ ሽፈራው ሽጉጤ

3 አቶ ሲራጅ ፈጌሳ

4 አምባሳደር ተሾመ ቶጋ

5 አቶ ተክለወለድ አጥናፉ

6 አቶ ሳኒ ረዲ

7 አቶ ታገሰ ጫፎ

8 አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን

9 ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም

10 አቶ ደበበ አበራ

11 አቶ መኩሪያ ሀይሌ

12 አምባሳደር አስፋው ዲንጋሞ

13 አቶ ካይዳኪ ገዛኸኝ

14 አቶ ተመስገን ጥላሁን

15 አቶ ወዶ ኦጦ

16 አቶ ያቆብ ያላ

17 አቶ ሰለሞን ተስፋዬ

18 አቶ ፀጋዬ ማሞ

19 አቶ ንጋቱ ዳንሳ

20 አቶ አድማስ አንጎ

21 አቶ ኑረዲን ሀሰን

22 አቶ ሞሎካ ወንድሙ

23 አቶ አብቶ አሎቶ ናቸው ከማእከላዊ ኮሚቴው በክብር የተሰናበቱት።

ከማእከላዊ ኮሚቴ የተሰናበቱት አባላት ከ17 እስክ 15 ዓመታት በተለያየ የሀላፊነት ደረጃ ያገለገሉ መሆኑም ተገልጿል።

ጉባዔው በተጨማሪም ከድርጅቱ ኦዲትና ቁጥጥር ኮሚሽን አቶ ካሚል አህመድን በክብር አሰናብቷል።

እንዲሁም የደኢህዴን ማእከላዊ ኮሚቴ እስከ 10ኛው ድርጅታዊ ጉባዔ በእግድ እንዲቆዩ አድርጓቸው የነበሩ አባላትንም ድርጅታዊ ጉባዔው አሰናብቷል።

በዚህም መሰረት፦

1 ወይዘሮ አማረች ኤርሚያስ

2 አቶ ሳሙኤል ደምሴ

3 ዶክተር ከሰተብርሃን አድማሱ ከድርጅቱ ተሰናብተዋል።

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.